FAQ

Najčastejšie kladené otázky a odpovede

ako hľadať v ByggJobs?

Po prihlásení sa nájdi funkciu vyhľadávania na hlavnej  strane. Vo verzii aplikácia určenej pre stranu WWW. V mobilnej aplikácii  sa táto funkcia nachádza v hornej časti obrazovky. V tomto mieste  môžeš uviesť ľubovoľné prac. zaradenie alebo firmu, ktorá ťa  zaujíma a začať vyhľadávanie v našej databáze.

ako môžem zapísať svoje obľúbené ponuky práce?

Všetky prístupné ponuky práce budú zobrazené na hlavnej strane. Vpravo od každé ponuky práce sa nachádza ikona záložky. Zvoľ túto ikonu, aby bola ponuka práce pridaná do obľúbených. Potom bude inzerát automaticky pridaný  do Obrazovky záložiek — strana vedľa záložky  Hlavná strana /„Strona Główna”.

Ak chceš odstrániť ponuku práce zo záložiek, vyber znovu tú istú ikonu záložky.

ako filtrovať ponuky práce?

Prejdi na začiatok hlavnej strany. Napravo od poľa vyhľadávania sa nachádza  ikona filtru. Po jej zvolení  sa zobrazí nová obrazovka, na ktorej budú vidieť rôzne kategórie filtrov. Po zvolení všetkých potrebných filtrov stlač tlačidlo Použi /„Zastosuj”, aby sa zobrazili ponuky práce so zohľadnením zvolených filtrov vyhľadávania. Ak chceš opäť vidieť  všetky  zadania, klikni tlačidlo Vyčisti  „Wyczyść”, aby sa odstránili všetky filtre.

Môžem sprístupniť ponuky práce mojim známym?

Áno, samozrejme. Prejdi na hlavnú stranu, aby sa zobrazili ponuky práce. Zvoľ inzerát, ktorý chceš sprístupniť  známym. Uvidíš detaily ponuky práce, a v pravom hornom rohu ikonu sprístupňovania. Zvoľ ikonu, a potom Ti naša aplikácia navrhne rôzne  kanály, cez ktoré môžeš zaslať odkaz na inzerát svojim známym.

ako môžem podávať aplikáciu?

Prehliadajúc hlavní stranu pri hľadaní vhodných prac. zaradení, môžeš zvoliť každý inzerát a  sledovať detaily ponúkanej  práce. Ak chceš podať  aplikáciu, prejdi do dolnej časti strany, na ktorej sú predstavené detailní informácie o ponuke práce a stlač tlačidlo Aplikuj/ „Aplikuj”. Stlač to tlačidlo, aby sa zahájil proces podania aplikácie. Aplikácia požiada  o potvrdenie, že chceš aplikovať na dané prac. zaradenie. Opäť zvoľ „Aplikuj”, a Tvoje CV bude postúpené potenciálnemu zamestnávateľovi.

Môžem oceniť firmu?

Áno, ale len pokiaľ si s tou firmou spolupracoval. Až skončíš spoluprácu s firmou zašle Ti naša aplikácia oznámenie  push s informáciou, že práca bola registrovaná v našom systéme ako ukončená. Zvolenie oznámenia spôsobí prechod na stranu detailov ponuky práce, na ktorej sa ukáže sekcia Hodnotení a recenzií. Tu môžeš napísať recenziu o zamestnávateľovi a vystaviť mu hodnotenie v podobe hviezdičiek  (od jednej do piatich). Recenziu publikuješ stlačením tlačidla „Publikuj”.

Je možné vypnúť oznámenia?

Áno, samozrejme. Prejdi do pravého horného rohu strany a nájdi dve malé vodorovné čiarky. Zvoľ ich a otvoríš   menu rozvíjania,  následne zvoľ opciu Nastavení/ Ustawienia. Prejdi do sekcie Oznámení/ Powiadomienia, v ktorej je vidieť  Zapni/Vypni Włącz-Wyłącz. Dovoľuje to kontrolovať oznámenia, aké zobrazuje naša aplikácia.

ako aktualizovať svoj profil?

Zvoľ dve čiarky v pravom hornom rohu a otvorí sa rozvíjané menu. Zvoľ prvú opciu My Profile a modifikuješ svoj profil v servise ByggJobs. Môžeš pridať ukončené kurzy a získané certifikáty, jazyky, ktoré ovládaš, svoje skúsenosti a portfólio. Môžeš tiež modifikovať všetky iné informácie, vrátane  svojich kontaktných údajov.

ako zobraziť podrobné informácie o pracovníkoch?

Na Hlavnej strane je  vidieť zoznam všetkých dostupných pracovníkov v Tvojom odvetví. ak sa chceš dozvedieť viac o niektorých z nich, zvoľ pole s priezviskom a fotografii danej osoby.  Aplikácia ťa  prenesie na novú obrazovku, na ktorej sa nachádzajú údaje pracovníka.

ako môžem utvoriť ponuku práce?

Pozri sa na dolnú časť obrazovky, kde sa nachádzajú ikony navigácie. Zvoľ ikonu Ponuky práce, ktorá Ti dovolí sa dostať na stranu Moje ponuky práce.
V pravom hornom rohu tejto strany nájdeš žlté tlačidlo „Pridaj ponuku práce”. Stlač to tlačidlo a pridáš tak ponuky práce. Aplikácia umožňuje zavadzanie rôznych podrobných údajov týkajúcich sa ponuky práce ako napr.: označenie prac. zaradení, druh zamestnania či presný čas vykonávania práce. Po ukončení edície ponuky prejdi do dolnej časti strany a stlač  Zapíš a Publikuj, oznámenie bude zverejnené.

ako dohodnúť kvalifikačný rozhovor s potenciálnym pracovníkom?

Prejdi na Hlavnú stranu a vyber kandidáta, ktorého chceš pozvať na kvalifikačný rozhovor.. Zobrazí sa strana prezentujúca podrobné informácie týkajúce sa pracovníka. Pozri  sa  na dolnú časť obrazovky, kde nájdeš žlté tlačidlo „Naplánuj kvalifikační rozhovor”. Stlač ho. Dohodneš stretnutie  a  budeš informovať kandidáta.

Môžem hovoriť s pracovníkom na čate?

Áno, ale jen s pracovníkmi, ktorých si zamestnal. Na navigačnom pásku v dolnej časti obrazovky sa nachádza ikona čatu. Stlač ju, a dostaneš sa na stranu čatu.

ako aktualizovať profil mojej firmy?

Nájdi dva vodorovné pásiky v pravom hornom rohu obrazovky. Po zvolení toho symbolu sa otvorí rozvíjané menu. Prvá opcia v menu je Profil. Zvol ten symbol  a otvoríš stranu edície profilu.

ako môžem oceniť a recenzovať prácu pracovníka?

Po tom, kdy pracovník ukončí práci dostaneš oznámení push s informáciou, že sme registrovali ukončenie Tvojej spolupráce s pracovníkom. Po zvolení informácie sa zobrazí  nová strana, na ktorej bude dostupná možnosť hodnotenia a recenzia. Svoju recenziu zverejníš stlačením tlačidla  „Publikuj” ktoré je v dolnej časti strany.