FAQ

Ofte stilte spørsmål

Hvordan søke i ByggJobs?

Logg inn og finn søkefunksjon på hjem-siden. Denne funksjonen befinner seg øverst på skjermen både i appen som er tilpasset en WWW-side, og i den mobile appen. Her kan du skrive inn en stilling eller en bedrift som du er interessert i og du kan begynne å søke i databasen vår.

Hvordan kan jeg lagre jobbtilbud jeg liker best?

Alle tilgjengelige jobbtilbud vises på hjem-siden. Til høyre for hvert jobbtilbud finnes det et bokmerkeikon. Velg ikonet for å legge jobbtilbudet til dine favoritter. Da blir annonsen automatisk lagt til Bokmerke-skjerm – side ved siden av bokmerket “Hjem”.

Hvis du vil slette jobbtilbudet fra bokmerkene, velg igjen samme bokmerkeikon.

Hvordan bruke filtre for jobbtilbud?

Gå til begynnelsen av hjem-siden. Til høyre for søkefeltet finnes det filterikon. Når du velger dette, ser du en ny skjerm med ulike typer filtre. Velg alle nødvendige filtre og klikk “Bruk”-knappen for å vise jobbtilbud som er tilpasset til de valgte filtrene. Hvis du vil igjen se alle oppgaver, klikk “Slett”-knappen for å fjerne alle filtre.

Kan jeg gjøre jobbtilbudene tilgjengelige for andre?

Ja, det er jo klart. Gå til Hjem-siden for å vise et jobbtilbud. Velg annonsen som du vil dele med andre. Du får se annonsens detaljer, og deleikonet finnes øverst til høyre. Velg ikonet, og så foreslår appen vår ulike kanaler du kan bruke til å dele annonsen med andre.

Hvordan kan jeg søke jobb?

Ved å søke passende stillinger på hjem-siden kan du velge en annonse og se detaljer vedrørende arbeid som tilbys. Hvis du ønsker å søke jobben, gå ned på siden med detaljerte opplysninger om jobbtilbudet og velg “Søk jobb”-knappen. Klikk knappen for å begynne å søke jobben. Appen vil spørre deg om å bekrefte at du ønsker å søke denne jobben. Velg igjen “Søk jobb”, og CV-en din blir overført til en eventuell arbeidsgiver.

Kan jeg vurdere en bedrift?

Ja, men kun i tilfellet du har samarbeidet med bedriften. Når du avslutter samarbeid med en bedrift, sender appen vår et push-varsel til deg med beskjed om at jobben er registert i systemet vårt som avsluttet. Ved å velge varselet går du til en side med detaljer vedrørende jobbtilbudet der du ser seksjonen Vurderinger og Anmeldelser. Her kan du skrive en anmeldelse av arbeidsgiveren og vurdere denne ved å gi stjerner (fra en til fem). For å publisere anmeldelsen velg “Publiser”-knappen.

Er det mulig å slå av meldinger?

Ja, det er jo klart. For å gjøre dette gå til sidens høyre hjørnet øverst og let etter to små horisontale linjer. Velg dem for å åpne en rullegardinmeny, og så velg Innstillinger. Gå videre til seksjonen Meldinger der su ser glideknappen På – Av. Den gjør det mulig å kontrollere meldinger som appen vår viser.

Hvordan oppdatere profilen?

Velg to linjer øverst til høyre for å åpne en rullegardinmeny. Velg My Profile for å modifisere profilen på nettstedet ByggJobs. Du kan legge inn fullførte kurs og sertifikater du har, språk du kan snakke, erfaringen din og portefølje. Du kan også modifisere alle andre opplysninger, herunder dine kontaktdata.

Hvordan vise detaljerte opplysninger om arbeidstakere?

På Hjem-siden ser man en liste over alle tilgjengelige arbeidstakere i bransjen din. Hvis du vil vite mer om noen av dem, velg feltet med vedkommendes navn og bilde, og appen vil vise en ny skjerm med opplysninger om arbeidstakeren.

Hvordan kan jeg opprette et jobbtilbud?

Nederst på skjermen ser du navigasjonsikoner. Velg ikonet som heter Jobbtilbud som vil flytte deg til siden Mine jobbtilbud.
Øverst til høyre finner du en gul knapp „Legg til et jobbtilbud”. Klikk knappen for å legge til et jobbtilbud. Appen gjør det mulig å oppgi forskjellige detaljerte opplysninger vedrørende jobbtilbudet som stillingsnavn, type ansettelse eller nøyaktig periode for utføring av arbeid. Etter redigering gå ned og klikk Lagre og Publiser for å publisere annonsen.

Hvordan avtale jobbintervju med en eventuell arbeidstaker?

Gå til Hjem-siden og velg kandidaten som du vil invitere til et jobbintervju. Du skal se en side med detaljerte opplysninger om arbeidstakeren. Nederst på skjermen ser du en gul knapp „Planlegg et jobbintervju”. Klikk knappen for å avtale et møte og gi beskjed til kandidaten.

Kan jeg snakke med en arbeidstaker i en chatt?

Ja, men kun med arbeidstakere som du har ansatt. Det er et chattikon i navigasjonslinjen nederst på skjermen. Klikk dette for å gi til chatten.

Hvordan oppdatere profilen til min bedrift?

Finn to horisontale striper øverst til høyre på skjermen. Når du velger disse, åpner det seg en rullegardinmeny. På første plass i menyen står det Profil. Velg dette for å gå til redigering av profilen.

Hvordan kan jeg vurdere og kommentere arbeid utført av en arbeidstaker?

Når en arbeidstaker avslutter arbeid, får du et push-varsel med informasjon om at vi har registrert avslutning av ditt samarbeid med arbeidstakeren. Når varselet velges, vises det en side som gjør det mulig å legge inn en vurdering og anmeldelse. For å publisere anmeldelsen velg knappen “Publiser” som befinner seg nederst på siden.