Om oss

Vilka är ByggJobs?

Plattformen ByggJobs grundades 2018 av skandinaviska EHRAB-gruppen – experter inom rekrytering och arbetskraftsförmedling för byggbranschen. 

ByggJobs är en virtuell marknad för arbetssökande och arbetsgivare, inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen i Europa, med målsättningen att säkerställa en tillförlitlig tillgång till hög- och medelkvalificerad arbetskraft från hela Europa.

Vår mission

Den europeiska byggbranschen har under de senaste decennierna utvecklats lavinartat, men samtidigt upplevt svårigheter med att hitta kvalificerad arbetskraft. Detta har lett till att många företag söker personal utomlands för att kompensera för arbetskraftsbristen. Många utländska arbetsgivare letar efter personal i Östeuropa och vänder sig numera till de skandinaviska länderna för att göra affärer. 

Den otillräckligt reglerade marknaden har skapat möjlighet att utnyttja luckor i de europeiska skatteföreskrifterna såsom t.ex. föreskrifter om gränsöverskridande anställning. Detta har påverkat byggbranschens arbetsmarknad och lett till lönedumpning, bristande tillsyn och utnyttjande av arbetstagare.

Som ett svar på branschens problem skapade EHRAB-gruppen appen ByggJobs som verkar för hållbar utveckling och samhällsansvar. Syftet med ByggJobs är att tillhandahålla en plattform där arbetstagare och arbetsgivare kan hitta, och kommunicera med, varandra på ett professionellt sätt.  Vår långsiktiga målsättning är att eliminera lönedumpningen inom byggbranschen genom att tillhandahålla en virtuell arbetsmarknad grundad i transparens, omtanke och riktig tillsyn.

Vårt högre syfte