O nás

Kdo jsme?

Platformu ByggJobs založila v roce 2018  skandinávská skupina Grupa EHRAB zabývající se náborem a zprostředkováním v procesu zaměstnávaní. Naše platforma je  virtuální trh pro osoby hledající  práci a zaměstnavatele v stavebním odvětví, pozemního inženýrství a instalačního inženýrství  v Evropě. Našim cílem je zajištění spolehlivého přístupu podnikům z celé Evropy ke průměrným a vysoce kvalifikovaným pracovníkům.

Naše mise

Během poledních desíti letí přežívá  evropské stavební odvětví rozkvět, ale současně  má i těžkosti s nalezením kvalifikované pracovní  síly. Mnoho  firem hledá  pracovníky v  zahraničí, aby mohly doplnit chybějící kádry. Berouc v úvahu velkou potřebu mnoha  zahraničních partnerů začalo hledat pracovníky ve východní  Evropě a otevřeli se na  skandinávské země. Nedostatečně regulovaný trh dával možnost využití mezer v evropských daňových přepisech jako předpisy o přeshraničním zaměstnání, což v konsekvenci ovlivnilo pracovní trh  ve stavebním odvětví a to vedlo k sociálnímu  dumpingu, nedostatku dozoru, a v důsledku k vykořisťování pracovníků. Odpovídajíc na tyto problémy skupina Grupa EHRAB vytvořila aplikaci ByggJobs, ve  které  byl zvláštní důraz položen  na udržitelný  rozvoj a společenskou odpovědnost. Cílem aplikace ByggJobs je zajištění  platformy, za  prostřednictvím které  mohou pracovníci i zaměstnavatelé  komunikovat mezi  sebou  profesionální způsobem  s dodržením  zásad partnerské spolupráce. Naším cílem dlouhodobým je eliminace sociálního dumpingu v stavebním odvětví přes zajištěná virtuálního  pracovního trhu založeného  na průhlednosti, péči a příslušném dozoru.

Our higher purpose